V rámci kontejnerové dopravy zajistíme:
  • Odvoz stavební suti – kontejnery 3m3
  • Odvoz domovního odpadu – kontejnery 11m3
  • Odvoz bioodpadu – kontejnery 11m3
  • Dovoz písku, betonu, stavebních recyklátů, aj. sypkých materiálů.
  • Přepravu stavebních strojů o hmotnosti do 4 tun.